„BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak

Benzinska stanica kapaciteta 128,5 tona goriva

Vrsta industrije: 
Energetika
Vrsta postrojenja: 
Postojeće
Broj zahtjeva: 
05-23-4467
Adresa: 
Zovik bb, Hadžići
Adresa lokacije: 
BS "Zovik – Hadžići”, Zovik bb, Hadžići
Datum izdavanja: 
Ponedeljak, Juni 10, 2013