“Aida-Commerce” d.o.o.

Pogon za prikupljanje i recikliranje sekundarnih sirovina, kapacitet 8590 tona sekundarnih sirovina godišnje.

Vrsta industrije: 
Upravljanje otpadom
Vrsta postrojenja: 
Postojeće
Broj zahtjeva: 
05-23-4389
Adresa: 
Ilidža, Pijačna 25
Adresa lokacije: 
Ilidža, Pijačna 25
Datum izdavanja: 
Četvrtak, Septembar 5, 2013