"C.I.B.O.S." D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
"C.I.B.O.S." D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Džemala Bijedića 144
Lokacija pogona i postrojenja : 
Sarajevo
Telefon operatora: 
033 580-270
E-mail operatora: 
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-11489/18
Datum izdavanja rješenja: 
19.12.2018
Vrste otpada: 
02 01 10 otpadni metal
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
15 01 02 ambalaža od plastike
15 01 03 ambalaža od drveta
15 01 04 ambalaža od metala
16 01 17 metali sa sadržajem željeza
16 01 18 obojeni metali
16 06 01* olovne baterije
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
19 01 02 željezni materijali izdvojeni iz šljake
19 10 01 otpad od željeza i čelika
19 10 02 otpad od obojenih metala
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
19 12 03 obojeni metali
19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11
Dozvola važi do : 
19.12.2023
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
manipulacija
transport otpada