"C.I.B.O.S." D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
"C.I.B.O.S." D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Bosanski put 215 Ilijaš
Telefon operatora: 
033 580-270
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-2438/16
Datum izdavanja rješenja: 
25.07.2016
Vrste otpada: 
02 01 04 otpadna plastika (isključujući ambalažu)
02 01 10 otpadni metal
10 02 01 otpad od obrade šljake
10 03 05 otpad od aluminijuma
10 05 01 troska iz primarne i sekundarne proizvodnje
10 09 03 troska iz visoke peći
11 05 01 tvrdi cink
11 05 02 cinkova prašina
12 01 01 strugotine i opiljci koji sadrže željezo
12 01 02 prašina i čestice koje sadrže željezo
12 01 03 strugotine i opiljci obojenih metala
12 01 04 prašina i čestice obojenih metala
13 02 05* nehlorirana ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje na bazi minerala
13 02 06* sintetska ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje
13 02 07* biorazgradiva ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje
13 02 08* ostala ulja za motore, pogonske uređaje i podmazivanje
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
15 01 02 ambalaža od plastike
15 01 04 ambalaža od metala
15 01 05 višeslojna (kompozitna) ambalaža
15 01 06 miješana ambalaža
16 01 03 stare gume
16 01 04* napuštena vozila
16 01 06 stara vozila koja ne sadrže ni tečnosti ni druge opasne komponente
16 01 07* filteri za ulje
16 01 12 kočione obloge koje nisu navedene pod 16 01 11
16 01 13* tečnosti za kočnice
16 01 15 antifriz tečnosti koje nisu navedene pod 16 01 14
16 01 17 metali sa sadržajem željeza
16 01 18 obojeni metali
16 01 19 plastika
16 01 20 staklo
16 01 21* opasne komponente koje nisu navedene pod 16 01 07 do 16 01 11 i 16 01 13 i 16 01 14
16 01 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
16 02 09* transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB-e
16 02 10* stara oprema koja sadrži PCB-e ili je onečišćena istima, a nije navedena pod 16 02 09
16 02 11* stara oprema koja sadrži hloro-fluorougljovodonike, HCFC, HFC
16 02 12* stara oprema koja sadrži slobodni azbest
16 02 13* stara oprema koja sadrži opasne komponente[i] koje nisu navedene pod 16 02 09 to 16 02 12
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 02 15* opasne komponente izvađene iz stare opreme
16 02 16 komponente izvađene iz stare opreme koje nisu navedene pod 16 02 15
16 06 01* olovne baterije
16 06 02* nikal-kadmijum baterije
16 06 04 alkalne baterije (osim 16 06 03)
16 06 05 ostale baterije i akumulatori
16 08 01 istrošeni katalizatori koji sadrže zlato, srebro, renijum, rodijum, paladijum, iridijum ili platinu (osim 16 08 07)
17 02 03 plastika
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 06 kalaj
17 04 07 miješani metali
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
19 01 02 željezni materijali izdvojeni iz šljake
19 10 01 otpad od željeza i čelika
19 10 02 otpad od obojenih metala
19 12 01 drvo i karton
19 12 02 metali sa sadržajem željeza
19 12 03 obojeni metali
19 12 04 plastika i guma
19 12 06* drvo koje sadrži opasne materije
19 12 07 drvo koje nije navedeno pod 19 12 06
19 12 08 tekstil
19 12 10 zapaljivi otpad (gorivo nastalo iz otpada)
19 12 11* ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne materije
19 12 12 ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji nije naveden pod 19 12 11
19 11 99 otpad koji nije specificiran na drugi način
20 01 01 papir i karton
20 01 10 odjeća
20 01 11 tekstil
20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu
20 01 23* odbačena oprema koja sadrži fluoro-hlorougljovodonike
20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije
20 01 34 baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33
20 01 35* odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente [v]
20 01 36 odbačena električna i elektronska oprema koja nije navedena pod 20 01 21 i 20 01 23
20 01 39 plastika
20 01 40 metali
Dozvola važi do : 
25.07.2021
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada