"BH RECYCLING" D.O.O. SARAJEVO

Naziv operatora: 
" BH RECYCLING" D.O.O. SARAJEVO
Adresa operatora: 
Bjelašnička bb Pazarić Hadžići
Telefon operatora: 
033 428-440
Broj izdavanja rješenja: 
05-23-23317/14
05-23-15972/19
Datum izdavanja rješenja: 
15.01.2015
09.12.2019
Vrste otpada: 
10 03 16 šljaka koja nije navedena pod 10 03 15
15 01 01 ambalaža od papira i kartona
15 01 02 ambalaža od plastike
15 01 04 ambalaža od metala
16 02 14 stara oprema koja nije navedena pod 16 02 09 do 16 02 13
16 06 01* olovne baterije
17 04 01 bakar, bronza, mesing
17 04 02 aluminijum
17 04 03 olovo
17 04 04 cink
17 04 05 željezo i čelik
17 04 11 kablovi koji nisu navedeni pod 17 04 10
20 01 01 papir i karton
20 01 39 plastika
Dozvola važi do : 
09.12.2024
Vrsta aktivnosti: 
prikupljanje
privremeno skladištenje
fizički tretman
manipulacija
transport otpada