Odluka o poništenju postupka javne nabavke broj 1/17 - usluge