Obavještenje o rezultatima Javnog anonimnog konkursa za izradu idejnog rješenja loga ZP ''Trebević''