Obavještenje o anketiranju građana o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, u sklopu Projekta izrade „Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016. – 2021. godina (KEAP)"