Obavještenje etažnim vlasnicima o primjeni Zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade