Nacrt rang liste kandidata za subvencioniranje troškova rekonstrukcije unutrašnje gasne instalacije