Nacrt rang liste kandidata za subvencioniranje troškova izgradnje novih priključaka stambenih objekata na distributivnu gasnu mrežu