Nacrt Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Trebević''

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, u saradnji sa Kantonalnim zavodom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, putem konzorcija Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i firma ZaVita d.o.o. Ljubljana, obezbijedilo je izradu Nacrta Plana upravljanja Zaštićenim pejzažem ''Trebević'', u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode (''Službene novine Federacije BiH'', broj 66/13), Pravilnikom o sadržaju i načinu izrade Plana upravljanja zaštićenim područjima (''Službene novine Federacije BiH'', broj 65/06), Zakonom o proglašenju ZP ''Trebević'' (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 15/14) i drugim relevantnim dokumentima. Članom 156. Zakona o zaštiti prirode FBiH definisano je, da je prije utvrđivanja prijedloga plana upravljanja, organ uprave dužan provesti postupak javnog uvida. Komentari, prijedlozi, sugestije i mišljenja mogu se dostaviti na adresu Ministarstva, ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, najkasnije do 10.03.2017. godine.