Lista lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova tehničkog pregleda građevina i radova za koje odobrenje za građenje donosi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.