KONAČNA RANG – LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove javnog poziva za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima za mjesec april 2017.godine.