KONAČNA RANG LISTA kandidata koji ispunjavaju uslove Javnog poziva za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima