DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 993-7-2-4-11/14