Zbog naglog porasta zagađujućih materija u zraku, proglašena epizoda „Pripravnost“ u svim zonama Kantona Sarajevo

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo proglasilo je danas ponovno epizodu „Pripravnost“ za sve zone Kantona Sarajevo, zbog naglog porasta izmjerenih vrijednosti zagađujućih materija u zraku.

Rezultati mjerenja koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo na svim stanicama pokazuju prekoračenja graničnih vrijednosti za PM10 koje variraju od umjerenih do izuzetno visokih.

U isto vrijeme, prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometerološkog zavoda u narednim danima se očekuje stabilno vrijeme sa slabim vjetrom, do ponedjeljka, kad se očekuje puhanje umjerenog vjetra, a u utorak i kiša. Nije zabilježeno temperaturne inverzija.

Podsjećamo da se u okviru epizode „Pripravnost“ provode sljedeće mjere:


  • u zoni A – u općinama Stari Grad, Centar, Novi Grad, Novo Sarajevo i Ilidža - ispod 700 metara nadmorske visine zabrana kretanja automobila i teretnih vozila, čiji dizel motori imaju normu EURO1 i manju, uz pojačane kontrole inspekcijskih organa i asistenciju organa MUP-a,

  • u svim zonama intenziviranje čišćenja i pranja cesta sa primjenom mokrog postupka kalcij-hloridom,

  • pojačavanje inspekcijskog nadzora nad gradilištima,

  • smanjenje temperature za minimalno 2°C na svim postrojenjima za proizvodnju toplotne energije sa Liste pravnih i fizičkih lica koja za zagrijavanje prostorija koriste čvrsta goriva i teška lož ulja uz preporuku za eventualni prelazak na prirodni gas ili električnu energiju, gdje za to postoje tehničke mogućnosti,

  • maksimalno povećanje kapaciteta sredstava javnog gradskog prijevoza koji ne zagađuju okoliš,

  • pozivanje pravnih lica da u zavisnosti od svojih mogućnosti izvrše pomjeranje početka radnog vremena u cilju rasterećenja kapaciteta javnog gradskog prijevoza i gradskih saobraćajnica.

Upozorava se stanovništvo Kantona da svojim ponašanjem i aktivnostima dodatno ne doprinosi zagađenju zraka, te ističe kako je kažnjivo svako spaljivanje otpada u kućanstvima. Naglašava se da u slučaju sumnje takva nedozvoljena postupanja mogu se prijaviti na eko-telefon br. 033/660-000 ili telefon Kantonalnog operativnog centra civilne zaštite br: 121. Upućuje se i apel stanovništvu da smanji korištenje motornih vozila

Uzimajući u obzir činjenicu da se u narednim danima očekuje variranje koncentracija zagađujućih materija u zraku, uz povremene visoke vrijednosti, iz Zavoda za javno zdravstvo KS upozoravaju stanovništvo da izbjegavaja boravak na otvorenom. Naglašavaju da izmjerene vrijednosti prisutnih polutanata mogu dovesti do respiratornih smetnji, ozbiljno ugroziti zdravlje rizičnim grupama, kao što su starija populacija, mala djeca i trudnice te pogoršati stanje hroničnim plućnim i srčanim bolesnicima. Također i zdravim osobama ne preporučuju dugotrajna naprezanja, rekreativne i druge jače fizičke aktivnosti na otvorenom u gradskoj zoni.

Podsjećaju ih i da više informacija o mjerama samozaštite mogu naći u prilogu: „Zdravstvene preporuke rizičnim grupama stanovništva kod povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku u Kantonu Sarajevo“ na web stranici Zavoda - http://www.zzjzks.ba.

Zbog toga, preporuka svima je da se prate zvanične informacije o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija putem sredstava informisanja i internet stranice http://kvalitetzraka.ba/ te postupaju u skladu sa stručnim preporukama.