Zbog naglog pada koncentracija zagađujućih tvari u zraku ukida se Prva epizoda “Pripravnost”

Imajući u vidu da je došlo do naglog pada koncentracija PM 10 čestica u zraku na svim mjernim stanicama u skladu sa Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajavo na prijedlog Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo predsjednik Operativnog štaba ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Damir Filipović je odlučio da se ukida Prva epizoda “Pripravnost”.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda tokom narednih dana očekuju se nove padavine uz umjereni vjetar što će usloviti niske vrijednosti zagađujućih materija u zraku.

Jedino se u noći sa utorka na srijedu očekuje ponovna pojava temperaturne inverzije koja će dovesti do kratkotrajnog povećanja koncentracija zagađujućih materija u zraku.

U skladu sa Planom interventnih mjera, Stručno tijelo nastavit će kontinuirano pratiti stanje kvaliteta zraka, o čemu će blagovremeno informisati javnost.