Započela realizacija Projekta URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog naslijeđa Dunavskih gradova

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić sa saradnicima prisustvovao je prvom sastanku u okviru početka realizacije Projekta URBforDAN - Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog naslijeđa Dunavskih gradova, koji je održan u periodu od 12. do 14. septembra ove godine u Ljubljani (Republika Slovenija).

Projekt sufinansira Evropska unija iz ERDF, IPA, ENI fondova u okviru Dunavskog transnacionalnog programa 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.788.566,61 Eura, a predviđeno je da se isti realizuje u periodu od juna 2018. godine do novembra 2020. godine. Projekt URBforDAN ima za cilj rješavanje stvarnih potreba i izazova povezanih s održivim upravljanjem prirodnom baštinom unutar urbanih područja Dunavskog regiona. Osmišljen je s mogućnošću obnove aktuelne slike gradskih (urbanih) i prigradskih šuma kako bi takva područja postala mjesta za socijalizaciju, opuštanje, rekreaciju, obrazovanje, stvaran doživljaj prirodne baštine i zelenog turizma za različite tipove ciljnih grupa.

Vodeći partner projekta je grad Ljubljana, dok su ostali projektni partneri slijedeći gradovi: Zagreb, Beograd, Beč, Budimpešta, Cluj i Ivano-Frankivsk. Kanton Sarajevo je pridruženi strateški partner projekta, zajedno sa gradovima Podgorica i Prag, te organizacijom Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu. Osnovna uloga pridruženih strateških partnera je, između ostalog, razmjena znanja, iskustava i praksi u upravljanju i korištenju zaštićenih urbanih šuma na primjerima ostalih zaštićenih područja, praćenje realizacije projekta i njegovih rezultata, primjena rezultata projekta na Zaštićeni pejzaž ''Trebević'', koji ispred Kantona Sarajevo predstavlja fokus područje projekta i jedinstven primjer odnosa i blizine šume kao prirodne baštine i urbanog dijela grada, i dr.

U okviru prva dva dana sastanka svi partneri detaljno su upoznati sa Projektom URBforDAN, planiranim aktivnostima i očekivanim rezultatima, kao i procedurama koje je potrebno poštovati tokom njegove realizacije. U okviru trećeg dana organizovan je terenski obilazak brda Golovec koje se nalazi u jugoistočno od centra Ljubljane i koje predstavlja fokus područje projekta URBforDAN za Sloveniju, te jedan od primjera očuvanosti, zaštite i održavanja urbanih šuma. Tokom terenskog obilaska identifikovani su trenutni i potencijalni korisnici predmetnog područja, kao i određeni lokaliteti na kojima bi se mogle realizovati određene aktivnosti i turistički sadržaji, a što će biti dodatno sagledano i analizirano upravo kroz projekt.

Tokom boravka u Ljubljani, ministar Lukić sastao se i sa prof. Janezom Koželjom, zamjenikom gradonačelnika grada Ljubljane. Tom prilikom, domaćin je predstavio projekte koje je realizovao grad Ljubljana prethodnih godina, a koji su doprinijeli da budu proglašeni zelenom prijestolnicom Evrope. Radi se o projektima urbane mobilnosti sa naglaskom na razvoj javnog prijevoza, izgradnju saobraćajne infrastrukture, biciklističkog transporta, zatvaranju centralnih dijelova grada za motorni prijevoz i sl. Sve ove aktivnosti su istovremeno vršene u funkciji smanjenja emisija čvrstih čestica, budući da su ranijih godina monitoringom utvrđene povećane vrijednosti ovih polutanata u zrak. Generalno, razgovarano je o održivom upravljanju prostorom, očuvanju potencijala pitke vode, kao i drugim urbanim izazovima sa kojima se suočavaju veliki gradovi.