Vlada KS namjerava investirati u bolji sistem daljinskog grijanja radi smanjenja zagađenja zraka

Studija o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u  Bosni i Hercegovini i Studija izvodljivosti o proširenju i unapređenju sistema daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo predstavljene su danas.

Obje studije su pripremljene u okviru projekta "Poboljšanje kvalitete zraka u BiH kroz promociju obnovljivih izvora energije i poboljšanja daljinskog grijanja", kojeg finansira Ministarstvo zaštite okoliša, kopna i mora Republike Italija, a implementira ">Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Kako je naveo ambasador Republike Italije u BiH Nicola Minasi, cilj projekta je pružanje podrške BiH i KS-u u poduzimanju mjera za ublažavanje zagađenja zraka, kroz promociju i korištenje obnovljivih izvora energije i unapređenje sistema daljinskog grijanja.

“Studije pokazuju da su KS-u potrebna nova postrojenja za zagrijavanje, te da se na taj način može povećati broj korisnika za 33 posto kao i iskorištavanje energije za 25 posto. Veoma je važna i zamjena ugljena za loženje, biomasom”, naveo je između ostalog Minasi.

Po riječima v.d. rezidentnog predstavnika UNDP BiH Sukhroba Khoshmukhamedova, obje studije sadrže mjere i preporuke za poboljšanje kvaliteta zraka i zdravlja stanovništva. Kroz njih su analizirane mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije s naglaskom na biomasu, geotermalnu i solarnu energiju. Obuhvataju tehno-ekonomske i okolinske potencijale obnovljivih izvora, kao i inovativne niskokarbonske tehnologije u narednih 10 do 15 godina.

Premijer KS Edin Forto je zahvalio Vladi Italije i UNDP-u na pomoći kroz ovaj projekt.

Kazao je da Studija unapređenja i proširenja sistema daljinskog grijanja u KS obuhvata dugoročnu strategiju sektora daljinskog grijanja i prioritetne investicije pogodne za finansiranje, uzimajući u obzir strateško opredjeljenje Vlade KS u jačanju sistema daljinskog grijanja i identificirane mjere u tom pogledu.

“Ne možemo govoriti o čistoći zraka bez govora o energetskoj efikasnosti, o načinima kako trošimo energiju i kako se grijemo, te kako investiramo u taj sektor. Vlada KS namjerava investirati u bolji sistem daljinskog/centralnog grijanja, te sagledati koji su načini uštede energije jer to vodi ka poboljšanju kvaliteta zraka i života generalno”, naglasio je premijer Forto.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović naveo je da oko 100.000 domaćinstava u KS-u ima individualna ložišta te da će se proširenjem mreže daljinskog grijanja svakako umanjiti emisije zagađujućih materija u zrak.

Pomoćnik ministra u Sektoru za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Admir Softić je kazao da će se rezultati ovih studija uzeti u obzir kroz izradu integrisanog energetskog i klimatskog plana koji se radi za period 2021 – 2030. godina.