U zraku prisutan polen visoko alergene biljke ambrozije

Mjerenjima polena u zraku u periodu od 26. jula do 15. augusta ove godine zabilježeno je prisustvo polena visoko alergene biljke ambrozije, na mjernim stanicama Pofalići i Stari Grad. Izmjerene vrijednosti polena kretale su se u intervalu od 12 do 130 pol. zrna/m3 i mogu uzrokovati alergije, navodi se u izvještaju Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo (KS) i Centra za ekologiju i prirodne resurse Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

"Vremenske prilike pogoduju cvjetanju ambrozije i produkciji velikog broja polenovih zrna, a sa pojavom visoke koncentracije polena ove biljke, učestale su i polenske alergije", navedeno je.

U cilju sprečavanja pojave alergija, ističe se da je neophodno intenzivirati uklanjanje ove alergene biljke a   prikupljenu biomasu bezbjedno odlagati. Poželjno je također kositi što veće površine kako bi se zajedno sa ambrozijom uklonile i ostale biljke koje djeluju unakrsno i sinergijski, te dodatno narušavaju zdravlje stanovništa.

Osobama koje su alergične na polen ambrozije preporučuje se izbjegavanje ruderalnih i ostalih napuštenih površina, te što češći boravak u planinskim i šumskim ekosistemima. U cilju preventivnog djelovanja, preporučuje se da redovno prate izvještaje o koncentraciji polenskih alergena u vazduhu,  a osobama koje imaju učestale alergijske reakcije da se obrate  ljekaru.  

Izvještaji o kocentracijama polena u Kantonu Sarajevo se mogu pratiti putem linka http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/, koji se nalazi i na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS: https://mpz.ks.gov.ba/.