U narednom periodu doći će do smanjenja polena drveća, a povećanja polena trava i korova

Praćenje polena alergenih biljaka na području Kantona Sarajevo nastavljeno je i tokom mjeseca aprila i maja. Monitoringom koji se u Kantonu Sarajevo vrši putem mjernih stanica "Pofalići" i "Stari Grad", ustanovljeno je kako je zbog nepovoljnih klimatskih prilika došlo do pada polena u vazduhu sa rekordnih 5666 polenovih zrna po metru kubnom do 573 polenovih zrna  po metru kubnom u periodu od 13.04. do 24.05.2018.

Međutim, s poboljšanjem vremenskih prilika konstatovane su ponovno visoke koncentracije polena u vazduhu, a time i veliki broj polenskih alergija na području Kantona Sarajevo. U zraku dominira polen drveća breze, graba, jasena, borova, topole, tise, kleke, te trave i korova.

S obzirom na nestabilno vrijeme i najavljene padavine u narednom periodu očekuju se generalno smanjene koncentracije polena u zraku. Međutim nakon prestanka padavina i povećanja dnevnih temperatura ponovo se očekuju veće koncentracije polena u vazduhu, a time i povećanje alergijskih reakcija.

U narednom periodu će se u vazduhu smanjiti polen drveća, a naglo povećati polen trava i postepeno korova.

Svim osobama koje su alergične na polen preporučuju se da izbjegavaju boravak na Vilsonovom šetalištu, posebno u sezoni cvjetanja lipa, dok se onima koji su osjetljivi na polen trava preporučuje što duži boravak u šumama, posebno tokom ljeta i početka jeseni.

U cilju preventivnog djelovanja, osobama koje su alergične na polen preporučuje se da redovno prate izvještaje o koncentraciji polenskih alergena u vazduhu, dok se osobama koje imaju učestale alergijske reakcije preporučuje da se obrate ljekaru.

Izvještaji o koncentracijama polena u Kantonu Sarajevo se mogu pratiti putem linka http://www.pmf.unsa.ba/cep-sr/ koji se nalazi i na web stranici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i okoliša KS  https://mpz.ks.gov.ba/.

Inače, Centar za ekologiju i prirodne resurse "Akademik Sulejman Redžić" Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kontinuirano vrši monitoring polena u Kantonu Sarajevo uz podršku resornog ministarstva.