U Kantonu Sarajevo:Ukinuta epizoda "Pripravnost"

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, koje radi u okviru Plana interventnih mjera za slučajeve prekomjernog zagađenja kvaliteta zraka Vlade Kantona Sarajevo, saopštava da se za područje Kantona Sarajevo ukida epizoda "Pripravnost". Prema sinoptičkoj prognozi iz Federalnog hidrometorološkog zavoda, u naredna tri dana se očekuje nestabilno vrijeme sa vjetrom.

Automatske stanica za mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo bilježe značajan pad vrijednosti koncentracija čestičnih tvari u zraku PM10 na svim mjernim stanicama i prema zvaničnoj sinoptičkoj prognozi iz Federalnog Hidrometerološkog zavoda situacija pogoduje poboljšanju kvaliteta zraka i za naredne dane.

Prekidom epizode ¨Pripravnosti¨ prestaju da važe sve mjere koje su obveznici bili dužni provoditi tokom trajanja epizode. Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.