Susret partnera na Projektu “Zeleni se menadžment zaštićenih područja u prekograničnoj regiji Srbije i Bosne i Hercegovine“

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Abid Jusić sa saradnicima primio delegaciju tima koji radi na realizaciji Projekta “Zeleni se menadžment zaštićenih područja u prekograničnoj regiji Srbije i Bosne i Hercegovine“ u čijem sastavu su bili predstavnici partnera iz Pokreta gorana Sremska Mitrovica i Rezervata prirode "Zasavica" iz Republike Srbije, te predstavnici Fondacije lokalne demokratije iz BiH.
Inače, radi se o Projektu prekogranične saradnje Kantona Sarajevo u oblasti zaštite prirode sa partnerima iz Srbije, a koji je podržan i od strane Evropske komisije u BiH. Ukupna vrijednost projekta u BiH i Srbiji iznosi 218.000 EURA, od čega će se 93.370,00 EURA utrošiti za njegovu realizaciju u BiH. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS sufinansira ovaj dvogodišnji projekt sa 15.312 EURA. Projekt se implementira na dva pilot područja Zaštićeni pejsaž „Bijambare“ i Rezervat prirode „Zasavica“.
Danas je razgovarano o do sada realizovanim aktivnostima, te pripremama za prvu radionicu koja će se održati početkom novembra u Sarajevu, a na kojoj bi trebali učestvovati predstavnici nevladinih organizacija uključenih u razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima. Bit će razmotrena izrađena Studija opravdanosti rekonstrukcije kompleksa kasarni u okviru zaštićenog pejžara "Bijambare", za koje je planskom dokumentacijom predviđena prenamjena u eko-kamp.
Tokom susreta bilo je riječi i o iznalaženju finansijskih sredstava za nastavak započetog projekta, te je dogovoreno da se zajedno radi na provjeri mogućnosti, te eventualnoj pripremi aplikacije za sredstva u okviru novog IPA aranžmana prekogranične saradnje za 2011. godinu, a zašto je već postupak u toku.