Skupština KS: Kanton Sarajevo dobio novi Zakon o prostornom uređenju

„Poslovna klima i konkurentnost“ je dio Reformske agende  gdje je  vlastima u Bosni i Hercegovini predložena  reforma procedura vezanih za izdavanje odobrenja za građenje. Vlada KS je svojim Akcionim planom za 2016. godinu  planirala  unapređenje, skraćenjem i pojednostavljivanjem, procedura vezanih za postupak građenja u Kantonu Sarajevo a što je danas, usvajanjem novog Zakona o prostornom uređenju, prihvatila i Skupština Kantona Sarajevo.

 

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je sa predstavnicima Grupacije Svjetske banke (IFC)  radilo na izradi ovog zakona gdje su  u obzir uzeti izvještaji o istraživanju o lakoći poslovanja u Kantonu Sarajevo.  O Zakonu koji obrađuje pitanja uređenja prostora i građenja na nivou KS provedena je opsežna javna rasprava u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama.


Novi Zakon  u dijelu koji se odnosi na provođenje planskih dokumenata predviđa  uvođenje lokacijske informacije koja se definiše kao način za određivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru. Naime, uvodi se stepen rizika kod objekata, te se granica postavlja na 400 m².


Lokacijska informacija je izvod iz detaljne planske dokumentacije i predstavlja osnov za izdavanje odobrenja za građenje. Svi rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole i ostalih akata su skraćeni. U kontekstu ovih izmjena, prijedlogom je predviđeno i uspostavljanje Centra za pružanje usluga u oblastima prostornog uređenja i građenja koji primjenjuje jednošalterski sistem poslovanja, tj. da građani i poslovni subjekti sve dobijaju na jednom mjestu.


Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u Vladi KS Čedomir Lukuć je istakao  da najznačajnija izmjena koju zakon predviđa jeste upravo  uspostavljanje ovakvog  centra za pružanje usluga u okviru prostornog planiranja i građenja, u svim lokalnim zajednicama, u kojem će investitor ili zainteresirani podnosilac zahtjeva moći dobiti sve potrebne informacije za realizaciju investicije.


"Centar će funkcionisati po 'jednošalterskom principu' u okviru postojećih općinskih službi. Osim mogućnosti da se na tom mjestu podnese zahtjev za investiciju, centar će imati i operativnu ulogu koja će se odnositi na obezbjeđenje akata koji nisu upravni, a tiču se mišljenja javnih kantonalnh preduzeća i drugih preduzeća, a koje će se pribavljati po službenoj dužnosti. Propisani rok komunalnim preduzećima za izdavanje mišljenja će biti 10 dana", naveo je ministar Lukić.


Za ovaj zakon se slobodno može reći da je reformski, jer, kako ističe premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković,  on mijenja koncept prostornog planiranja i izdavanja dozvola:


"Napokon imamo  taj one stop shop o kojem se priča godinama kada je riječ o izdavanju dozvola za građenje. U jednoj kancelariji predate svoj zahtjev, izjegavate glomazne procedure prethodnih i konačnih  urbanističkih i građevinskih saglasnosti. Ovo se odnosi na sve koji učestvuju u procedurama, bilo da su u općinama ili Kantonu.  Značajno ubrzavamo sve procese", istakao je premijer Konaković i dodao da je ovo dokument koji će Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu značajno popraviti na listama doing biznisa.


Ovim zakonom predviđeni su precizni rokovi za završetak izgradnje, ali i kazne za investitora u rasponu od 10 do 50 hiljada maraka, ukoliko oni budu probijeni. Propisano je da  su svi oni koji dobiju odobrenje za građenje u roku od četiri godine od njegove pravosnažnosti dužni završiti objekt izvana, te izvršiti njegovo priključenje na infrastrukturu, dok unutrašnji radovi mogu da traju i duže.


Posebnim dijelom Zakona definisan je inspekcijski nadzor i kaznene odredbe usklađene s nedavno usvojenim inspekcijskim propisima, kao i propisima kojima se definiše oblast prekršaja gdje je  raspon kazni u prekršajnom dijelu podignut kako bi se  obezbijedila  veća disciplina u primjeni ovog zakona.