Skupština Kantona Sarajevo donijela Odluku o izmjenama i dopunama Prostornog plana KS

Skupština Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o o usvajanju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine sa Prijedlogom odluke o provođenju “B” faze Izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Sarajevo za period od 2003. do 2023. godine.


Kako je istakao ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Čedomir Lukić, na izmjenama ovog Plana radi se već šest godina i ovo je druga izmjena ovog dokumenta u proteklih 20 godina od kada je i donesen Prostorni plan. Uz zakonom propisana odobrenja federalnih ministarstava, pribavljena su i mišljenja općina tako da se došlo do konačnog izgleda ovog dokumenta. Vodilo se računa o različitim interesima, od onih koji su proistekli iz federalnih propisa, do onih koje imaju lokalne zajednice, kao i o funkcionalnim zajedničkim kantonalnim interesima, pogotovo kada je riječ o nesmetanom odvijanju javnih komunalnih funkcija.


Način izrade ovog Plana pretrpio je značajne izmjene u odnosu na još uvijek važeći plan iz 2006. godine. Tehnologija danas daje mogućnosti da se, u postojeći dokument, inkorporiraju neka nova detaljnija rješenja, što do sada nije bio slučaj i to čini posebnu prednost u ovom i budućem planiranju.


"Ovaj Prostorni plan je razdvojio četiri vrste zemljišta. Građevinsko, šumsko, poljoprivredno i vodozaštitne zone, što je bila njegova osnovna zadaća. Kroz druge propise ćemo definisati jasne namjene svakog od ovih područja, a kroz regulacione planove ćemo definisati precizno pozicioniranje u danom prostoru", istakao je ministar Lukić. On je posebno pojasnio da je u tekstualnom dijelu Plana predviđeno da će svi elaborati, studije koje nastaju nakon usvojenog Prostornog plana automatski biti ugrađeni u postojeći Plan. Iz Zavoda za planiranje razvoja Kantona, koji je zajedno sa resornim ministarstvom i bio nosilac ovog posla, ističu da je ovim izmjenama prethodilo donošenje 20 različitih studija  i koje su odredile i  usmjerile  rješenja u ovom Planu.


Upravo ta fleksibilnost predstavlja najvažniju karakteristiku ovog Prostornog plana, a što daje odgovore na neka i pitanja, a tiču se saobraćajnih rješenja, vodozaštitnih zona, korištenja prirodnih resursa kao izvora energije i slično. Razvojne vizije i interesi se mijenjaju i zbog toga je ovaj dokument živa materija. Stručnim elaboratima i studijama može biti tretirana svaka oblast i kao takva postati i dio važećeg Plana.