Sjednica Vlade Kantona Sarajevo: Utvrđen Prijedlog zakona o prostornom uređenju KS

Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila Prijedlog zakona o prostornom uređenju te Prijedlog odluke o usvajanju „B“ faze izmjena i dopuna Prostornog plana KS za period od 2003. do 2023. godine.

Usvojenom Reformskom agendom, konkretno njenom oblasti „Poslovna klima i konkurentnost“, vlastima u Bosni i Hercegovini a time i Vladi KS predložena je reforma procedura vezanih za izdavanje odobrenja za građenje. S tim u vezi, Akcionim planom Vlade KS iz prošle godine predviđeno je unapređenje procedura vezanih za postupak građenja skraćenjem i pojednostavljivanjem, a sve s ciljem privlačenja investicija. U tom smislu, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je u saradnji sa predstavnicima Grupacije Svjetske banke (IFC) pripremilo nacrt ovog zakona kojeg je Skupština KS usvojila 19. oktobra prošle godine. O usvojenom nacrtu koji obrađuje pitanja uređenja prostora i građenja na nivou KS provedena je opsežna javna rasprava u kantonalnim organima, jedinicama lokalne samouprave, naučnim i stručnim ustanovama.

U dijelu ovog reformskog zakona koji se odnosi na pripremu i usvajanje planske dokumentacije, predviđena je i razrađena mogućnost usvajanja planskih dokumenata po skraćenoj proceduri i time ukinuta dosadašnja praksa njihove korekcije.

Ovim prijedlogom u dijelu koji se odnosi na provođenje planskih dokumenata predviđa se uvođenje lokacijske informacije koja se definiše kao način za određivanje preduvjeta za odobravanje promjena u prostoru. Naime, uvodi se stepen rizika kod objekata, te se granica postavlja na 400 m². Lokacijska informacija je izvod iz detaljne planske dokumentacije i predstavlja osnov za izdavanje odobrenja za građenje. Svi rokovi za izdavanje urbanističke saglasnosti, odobrenja za građenje, upotrebne dozvole i ostalih akata su skraćeni. U kontekstu ovih izmjena, prijedlogom je predviđeno i uspostavljanje Centra za pružanje usluga u oblastima prostornog uređenja i građenja koji primjenjuje jednošalterski sistem poslovanja, tj. da građani i poslovni subjekti sve dobijaju na jednom mjestu.

Također je i dio koji definiše inspekcijski nadzor i kaznene odredbe usklađen s nedavno usvojenim inspekcijskim propisima, kao i propisima kojima se definiše oblast prekršaja. Važno je naglasiti da je raspon kazni u prekršajnom dijelu podignut, jer se namjerava obezbijediti veća disciplina u primjeni ovog zakona.

Ovim prijedlogom zakona predviđeni su precizni rokovi za završetak izgradnje, ali i kazne za investitora u rasponu od 10 do 50 hiljada maraka, ukoliko oni budu probijeni.

„Propisali smo da su svi oni koji dobiju odobrenje za građenje u roku od četiri godine od njegove pravosnažnosti dužni završiti objekt izvana, te izvršiti njegovo priključenje na infrastrukturu, dok unutrašnji radovi mogu da traju i duže“, precizirao je ministar Čedomir Lukić. Dodao je kako je ovaj rok sasvim dovoljan za izvođenje svih vrsta i najsloženijih građevinskih radova.

Na istoj sjednici donesen je i Prijedlog odluke o usvajanju „B“ faze izmjena i dopuna Prostornog plana KS za period od 2003. do 2023. godine sa prijedlogom odluke o njihovom provođenju, zbog promjene stanja u prostoru koje je predočio Zavod za planiranje razvoja KS u svom Izvještaju o stanju u prostoru.

Više inicijativa za njegovu izmjenu pokrenule su i lokalne zajednice, prije svih općine Novo Sarajevo i Novi Grad, obrazlažući to prioritetnim usaglašavanjem sa novonastalim potrebama na području KS.

Oba ova izuzetno važna dokumenta naći će se na sjednici Skupštine KS planiranoj za 10. maj ove godine.