Sarajevo u projektu "Zeleni gradovi": Pomoć EBRD-a u izradi Akcionog plana ulaganja u ekološke projekte

Zamjenica direktora Evropske banke za obnovu i razvoj za sektor infrastrukture Lin O’Grady sa saradnicima prezentirala je jučer članovima Vlade Kantona Sarajevo projekt "Zeleni gradovi" koji će EBRD realizovati u narednih šest mjeseci u Sarajevu, Zenici i Banja Luci, kao gradovima sa više od 100.000 stanovnika.

Radi se o tehničkoj pomoći EBRD-a, u okviru koje će ova institucija angažirati konsultante u izradi Akcionog plana ulaganja u projekte koji imaju za cilj zaštitu okoliša u KS-u. Plan, između ostalog, podrazumijeva identifikaciju  glavnih izvora zagađenja kao i konkretne mjere smanjenja zagađenja zraka, vode, tla, te povećanja energetske efikasnosti na ovom području.

Rečeno je da su konsultanti EBRD-a već bili angažovani u izradi Studije izvodljivosti za rekonstrukciju vodovodne mreže u KS-u, te da su time  faktički otvorena vrata za implementaciju projekta "Zeleni gradovi" u Sarajevu. Uz rekonstrukciju vodovodne mreže, rješavanje pitanja čistog zraka i uređenje gradskog saobraćaja od vitalnog su značaja za Kanton Sarajevo, istaknuto je ovom prilikom.

Izrada Akcionog plana bit će realizovana donatorskim sredstvima Vlade Japana u iznosu od 300. 000 eura, a za njenu implementaciju  bit će zadužen EBRD. Resorna kantonalna ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša,  komunalne privrede i infrastrukture, te saobraćaja dat će svoje primjedbe i sugestije na pomenuti dokument koji poslije treba usvojiti i Vlada KS.