Saopštenje Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša: Od 19. do 27. novembra u KS realizirat će se aktivnosti planirane u okviru Evropske sedmice za smanjenje otpada (EWWR)

Evropska sedmica za smanjenje otpada je projekt koji već tri godine podržava Evropska komisija s ciljem jačanja svijesti o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama, te promocije različitih aktivnosti usmjerenih na smanjenje otpada širom Evrope kako bi se postigla trajna promjena svijesti stanovništva.
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS u julu ove godine postalo je službeni partner Evropske sedmice za smanjenje otpada, čime se i Bosna i Hercegovina priključila mreži evropskih zemalja koje tradicionalno provode različite aktivnosti radi smanjenja otpada. Ovim povodom, od 19. do 27. novembra 2011.godine, u organizaciji Udruženja građana "Centar za okolišno održivi razvoj (COOR)", na području Kantona Sarajevo planiran je niz aktivnosti i to:
-Akcija „Čišćenje rijeke Željeznice“, koju će realizirati NVO „Osmijeh“. Akcijom se želi ukazati na količinu otpada koji se nalazi u rijeci Željeznici, a koji je dijelom mogao biti upotrijebljen i u korisne svrhe. Akcija započinje seminarom u hotelu Hollywood na Ilidži, 20.11.2011. godine sa početkom u 10:30 sati;
-Akcija „Inicijativa za smanjenje otpada u javnim institucijama“ koju implementira NVO „Knap“. Cilj akcije je zagovaranje donošenja smjernica za smanjenje otpada koji nastaje u javnim institucijama, a na osnovu istraživanja provedenog u tim institucijama o potrošnji papira i tonera, što će biti prezentirano javnosti i donosiocima odluka, na sjednici Koordinacionog odbora za provedbu KEAP-a. Na sjednici će Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS upriličiti i promociju i raspravu o Zakonu o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom, koji se temelji na principima prevencije i smanjenja otpada. Prezentacija će se održati 22.11.2011.godine u multimedijalnoj sali Kantona Sarajevo, sa početkom u 09:00 sati;
-Akcija „Od starog novo“ koju realizira Općina Novi Grad Sarajevo u okviru projekta „Eko kalendar Općine za 2011. godinu“. Akcija se odvija u četiri specijalizovane odgojno vaspitne ustanove sa područja Kantona Sarajevo. Učenici će sa svojim nastavnicima izraditi proizvode od otpadnog materijala koji će biti izloženi 23. 11.2011.godine u 12:00 sati u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu (Ul. Ramiza Salčina br. 6);
-Aktivnost pod nazivom „Lokalna akcija za smanjenje otpada“ koju realizira Centar za okolišno održivi razvoj na prostoru Općine Ilijaš koji dijelom pripada Zaštićenom pejzažu Bijambare. U akciji učestvuju učenici Osnovne škole Srednje, koji će promovirati proizvodnju predmeta od otpadnih materijala kako bi se smanjila količina otpada iz domaćinstava, te demonstrirati i mogućnosti kompostiranja organskog otpada. Akcija će se održati 23.11.2011.godine u prostorijama OŠ „Srednje“ u Srednjem, sa početkom u 12:30 sati;
-Akcija pod nazivom „Reduce and reuse“ ("Smanji i ponovo upotrijebi")koju realizira Druga gimnazija. Cilj akcije je promocija korištenja elektronskih medija u procesu učenja kako bi se smanjila upotreba papira za printanje, te smanjenje prehrambenog ambalažnog otpada putem donošenja užina od kuće. U okviru akcije učenici će kreirati modne dodatke od stare odjeće, te organizirati modnu reviju koja će se održati u Drugoj gimnaziji 23.11.2011.godine sa početkom u 13:10 sati;
-Akcija pod nazivom „Izazovi smanjenja otpada - problemi i rješenja“ koju implementira NVO „Eko Tim“ s ciljem promocije mogućnosti za smanjenje otpada u privatnom i javnom životu putem organizacije izložbe fotografija na temu postupanja sa otpadom na području Kantona Sarajevo, te podjele brošura o smanjenju otpada na Platou ispred BBI Centra, 24.11.2011. godine od 12:00 – 16:00 sati.
EWWR svake godine pokriva sve veće područje pa tako u Evropskoj sedmici za smanjenje otpada u 2011. godini učestvuje 34 organizatora u 20 zemalja. Organizatori mobiliziraju zainteresirane i potvrđuju i koordiniraju njihove aktivnosti, te promoviraju EWWR. Svi organizatori koji su učestvovali u 2010. godini, ponovo učestvuju i ove godine. Njima se ove godine pridružilo i 5 novih organizatora, i to: Holandija, Sjeverna Irska, Exfordshire (Engleska), pokrajina Baskija, te Kanton Sarajevo u Bosni i Hercegovini.
Prema posljednjim podacima, u 2011. godini se implementira 7035 EWWR aktivnosti, pa je tako još jednom nadmašen rekord iz prethodne 2010. godine kada je implementirano 4346 aktivnosti.
Više informacija o EWWR na http://www.ewwr.eu/