Prezentiran prijedlog dokumenta Strateškog planiranja za period 2021-2027. godinu

Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Kantonu Sarajevo na svojoj drugoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer KS Mario Nenadić, napravilo je danas osvrt na dosadašnje aktivnosti vezane za izradu Strategije razvoja za period 2021 - 2027. godine.

Sjednici su prisustvovali ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Faruk Kapidžić, direktor Zavoda za planiranje razvoja KS Hamdija Efendić, te načelnici općina Novo Sarajevo, Hadžići i Ilijaš Nedžad Koldžo, Hamdo Ejubović i Akif Fazlić, kao i predstavnici ostalih općina i Grada Sarajeva.

Na ovoj sjednici inicijalni dokument Strateškog planiranja prezentirao je profesor Muamer Halilbašić, te tom prilikom istakao kako je prilikom njegove izrade napravljena i detaljna analiza postojećeg stanja u KS.

S obzirom da javna rasprava o ovom dokumentu traje još deset dana, pozvao je predstavnike lokalne zajednice da daju svoje prijedloge i sugestije za dodatno inoviranje njegovog sadržaja.

Naglasio je i kako je njime jasno definisano kako je moguće unaprijediti razvoj u oblastima privrede, društva i ekologije.

"Dokument, koji je još uvijek u 'draftu', je sistematičan i jasan, izrađen je u skladu s metodologijom koja je propisana Zakonom o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem FBiH i dokumentima UNDP-a koji tretiraju ovu oblast", precizirao je.

U svom obraćanju prisutnima, premijer Nenadić je još jednom potcrtao kako su situacija sa COVID-om, kao i mnogi drugi problemi na globalnom nivou značajno promijenili okolnosti u kojima funkcionira javni sektor i privreda Kantona Sarajevo općenito.

"U izradu ovog dokumenta treba uključiti i nevladin sektor, dopuniti ga i procesima vezanim za koncesije, infromacijama o prirodnim i društvenim resursima. Upravo zbog činjenice što se u njemu mnogo govori o problemima koje Kanton ima zbog nepoticajnog okruženja za razvoj privrede", predložio je autorima ovog dokumenta premijer Nenadić, te im i svoje prijedloge obrazložio.

Najavio je i da će naredna sjednica ovog vijeća održati za 20 dana.

Inače, Vijeće za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Kantonu Sarajevo, pored premijera Kantona kao predsjednika, čine gradonačelnik Grada Sarajeva, načelnici svih devet sarajevskih općina, te predsjednici Udruženja poslodavaca KS i Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS. --