Predstavnici Vlade KS potpisali Ugovor o zajmu od 15 miliona EUR-a za projekt javnog prijevoza

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić, ministrica komunalne privrede i infrastrukture Nihada Glamoč, ministar saobraćaja Adi Kalem, ministar privrede Draško Jeličić, te ministar finansija Jasmin Halebić održali su danas online sastanak sa predstavnicima Evropske banke za obnovu i razvoj – EBRD, koje je predvodila njihova šefica Manuela Naessl.

Tokom sastanka, predstavnici Vlade KS su potpisali Ugovor o zajmu između Bosne i Hercegovine i EBRD-a za projekt javni prijevoz Sarajevo, čija je ukupna vrijednosti 15 miliona EUR-a, a koji im je ranije dostavljen.

Nakon potpisivanja ovog ugovora, razgovarano je o unapređenju realizacije dogovorenih projekata.

Obje strane su ocijenile da je prioritet razmotriti koji su to budući projekti na kojima bi Vlada KS i EBRD-i mogli sarađivati.

S tim u vezi, razmijenjene su i sve informacije vezane za realizaciji i svih drugih projekata iz oblasti transportnog sektora, komunalnih usluga i energetske efikasnosti.

Dogovoreni su detalji vezani za nabavku novih trolejbusa u vrijednosti od 15 miliona EUR-a, sanaciju tramvajske pruge u vrijednosti od 20 miliona EUR-a, kao i projekata izgradnje gradskih saobraćajnica te nabavke novih tramvaja sredstvima u ukupnom iznosu od 60 miliona EUR-a.

„U oblasti komunalne privrede razgovarali smo o realizaciji projekata vodosnabdijevanja, te sanacije centralnog grijanja. A što se tiče prostornog uređenja, govorili smo i o projektima energijske efikasnosti u javnim zgradama u iznosu od osam miliona EUR-a i grant sredstvima iz Evropske unije, kao i o projektu regeneracije željezničke stanice i tramvajskog depoa“, istakao je premijer Nenadić.

Naglasio je i kako su, ovom prilikom, razmijenjene informacije o tome šta se na predmetnom planu dešava na državnom i entitetskom nivou.

Razgovaralo se i određenim garantnim fondovima za buduće kreditne linije, također i za kredite kod komercijalnih banaka za preduzeća koja će imati problema sa ponovnim pokretanjem rada nakon pada prometa uzrokovanog pandemijom koronavirusa.

„Bilo je riječi i određenim dugoročnim kapitalnim investicijama, o pokretanju novih projekata, kao i o što skorijem pokretanju javnih radova, koji će biti vrlo aktualni, ubrzo nakon okončanja krize izazvane pandemijom“, kazao je premijer Nenadić, te dodao kako je vrlo jasno naglašena potreba da se što prije nastavi i sa tekućim projektima.

Predstavnici EBRD-a su se interesirali kakav je utjecaj pandemije na stanje privrede u Kantonu, o čemu su ih članovi Vlade informirali.

Naglasili su kako se desio značajan pad prihoda u Budžet KS, te naveli i sve aktualne rizike za realizaciju određenih kapitalnih i drugih projekata.

Zaključeno je da će se do kraja sljedeće sedmice nastaviti razgovori s ciljem konkretizacije određenih dogovora postignutih tokom današnjeg sastanka.