Potpisan Sporazum o sufinansiranju nabavke uređaja za mjerenje polena u zraku na području općina Stari Grad i Centar: U planu nabavka uređaja za područje cijelog kantona

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić potpisao je danas Sporazum o sufinansiranju nabavke uređaja za sakupljanje i mjerenje polena u zraku na području općina Stari Grad i Centar sa predstavnicima ovih općina i dekanom Prirodno-metematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Rifatom Škrijeljem.
Za nabavku i postavljanje uređaja resorno Ministarstvo će izdvojiti 10.000,00 KM, a općine po 5.000,00 KM. Sve procedure vezane za nabavku, te određivanje lokacije za instaliranje uređaja, kao i njegovo upravljanje vršit će Prirodno-matematički fakultet. Uređaj bi, kako je kazao rukovodilac Laboratorija za palinologiju na PMF-u Sulejeman Redžić, trebao biti postavljen na Trgu Alije Izetbegovića odakle će se mjerenjem pokrivati područja obje općine.
"On će biti uvezan sa postojećim uređajem za mjerenje koncentracije polena u zraku smještenim na Prirodno-matematičkom fakultetu, gdje će se obavljati poslovi utvrđivanja koncentarcije polena za ova područja, praćenja fenologije alergogenih biljaka, kao i informisanje alergičara o koncentraciji polena u zraku", pojasnio je profesor Redžić.
S obzirom da je dokazano da je 20 posto stanovništva u našem kantonu alergično na neki od polena, ministar Jusić je ukazao na važnost nastavka realizacije zajedničkih projekata nabavke novih i održavanja ovih mjernih uređaja.
"Cilj je da iduće godine napravimo mrežu stanica za monitoring polena u zraku kojima bi se pokrilo područje cijelog kantona, a sve u funkciji pravovremenog upozoravanja rizičnih skupina i očuvanja zdravlja stanovništva", istakao je ministar, te najavio da će Ministarsvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS u narednoj godini planirati posebnu budžetsku stavku za održavanje ovih mjernih stanica, kao i donošenje Kantonalnog akcionog plana za suzbijanje ambrozije za 2012. godinu.
Predstavnici ministarstva i PMF-a, ukazali su takođe na potrebu da se još jednom pokrene zajednička inicijativa prema Vladi FBiH vezana za izradu dopune postojeće Odluke o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanja korovske biljke ambrozije, kako bi nadležne inspekcije mogle poduzimati efikasnije mjere na sankcionisanju vlasnika zemljišta pokrivenih ambrozijom.
Pomoćnica ministra za zaštitu okoliša Zijada Krvavac upoznala je prisutne da je, nakon prve upućene inicijative, iz resornih federalnih ministarstva stigla informacija da je za Vladu FBiH pripremljena dopuna pomenute odluke sa propisanim sankcijama za nesavjesne vlasnike zemljišta koji ne poduzimaju mjere sprečavanja širenja i iskorjenjavanja ambrozije u toku vegetacijske sezone.
"Nažalost, budući da nisu poduzete efikasnije mjere za implementaciju ove Odluke, niti Akcionog federalnog plana za suzbijanje ambrozije, rezultati monitoringa pokazali su trend povećanja umjesto smanjenja ovog alergogena u zraku", istakla je pomoćnica Krvavac. S obzirom da se širenje ambrozije ne može ograničiti u prostoru, ona je ukazala na važnost koordiniranog pristupa ovom problemu kao i potrebu da se akti koji regulišu ovu oblast primjenjuju u praksi, kako bi se naredna sezona pojačanog prisustva alergogena u zraku dočekala spremno.