Potpisan sporazum o izradi Studije stanja energijske efikasnosti objekata u KS koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović i zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Sukhrob Khoshmukhamedov potpisali su danas Amandman sporazuma o podjeli troškova na projektu „Zeleni ekonomski razvoj“, u svrhu izrade Studije stanja energijske efikasnosti objekata u KS koje koriste osobe u stanju socijalne potrebe.

Izradu Studije, u iznosu od 210.000 KM, finansirat će Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Vlada Švedske u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj”, a koji implementira UNDP.

Potpisivanju je  prisustvovao i ministar rada, socijalne, politike, raseljenih lica i izbjeglica KS Malik Garibija.

Kako je navedeno, Studija je neophodna pretpostavka za realizaciju projekta utopljavanja navednih objekata.

Studijom će biti obuvaćeni podaci o trenutnom stanju domaćinstava sa aspekta građevinskih karakteristika, sistema grijanja, hlađenja,  ventilacije i rasvjete, potrošnji energije za grijanje i rasvjetu; moguće mjere za poboljšanje energijske efikasnosti  i uštedu energije, te finansijski troškovi vezani za energente koji se koriste za grijanje i rasvjetu, ekonomski indikatori za predložene mjere energijske efikasnosti za svako analizirano domaćinstvo, emisije CO2, čvrstih čestica, SO2, itd.

“Radi se o potpuno novom projektu, čiji je konačni cilj energijska sanacija objekata koje koristi navedena kategorija naših sugrađana a koja ostvaruje pravo na subvencioniranje troškova grijanja od  Kantona Sarajevo. Namjera je da se kroz energijsku sanaciju objekata smanji potrošnja energenata za grijanje, te obezbijedi korištenje čistih energenata, a ušteđena sredstva u budžetu reinvestiraju u druge namjene”, naveo je ministar Filipović.

Ministar je istakao da u realizaciji projekta direktno učestvuje Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice koje je pripremilo podatke vezano za domaćinstva koja ostvaruju finansijsku podršku za grijanje u Kantonu Sarajevo, a radi se o 1.331 domaćinstvu.

„Do sada smo kroz projekt Zeleni ekonomski razvoj, koji finansira Vlada Švedske, radili na povećanju energijske efikasnosti javnih zgrada, a sada započinjemo sa novim aktivnostima. Na osnovu rezultata ove studije utvrdiće se naredni koraci a kako bi se unaprijedio komfor i omogućili zdraviji uslovi boravka u ovim domaćinstvima“, istakao je zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a Khoshmukhamedov.

Po njegovim riječima, primjenom mjera energijske efikasnosti ujedno se smanjuju emisije CO2, ali se pruža i mogućnost za djelovanje u poslovnom smislu, u kontekstu reinvestiranja ostvarenih finansijskih ušteda.