Posjeta Federalnog ministarstva okoliša i turizma Kantonu Sarajevo: Uspostavljanje koordinacije na području čitave FBiH

Delegacija Federalnog ministarstva okoliša i turizma, predvođena resornom ministricom Brankom Đurić, u okviru svojih posjeta kantonima u FBiH, danas je održala radni sastanak u Kantonu Sarajevo gdje su je ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša KS Abid Jusić i pomoćnica za okoliš u ovom ministarstvu Zijada Krvavac detaljno upoznali sa aktivnostima koje ovo ministarstvo vodi u oblasti zaštite okoliša.
Sastanak je bio u funkciji uspostavljanja efikasne koordinacije na području čitave Federacije BiH u ovoj oblasti kao i prilika da se, s obzirom da je zaštita okoliša podijeljena nadležnost između FBiH i kantona, razmjene informacije o aktuelnim pitanjima u ovoj oblasti, od zakonske legislative do korištenja raspoloživih sredstava kako Fonda za okoliš FBiH tako i sredstava međunarodne zajednice.
Akutno pitanje za Kanton Sarajevo, koje je i ovaj put podcrtano, je pitanje zaštićenih područja Igmana i Bjelašnice gdje 2/3 tog područja pripada općini Trnovo i gdje se zbog toga sprečavaju potrebne intervencije i investicione mogućnosti tog područja. Prostoni plan FBiH i ovog područja još nije donesen i to je velika kočnica za razvoj ovog izrazito vrijednog resursa.
Gosti su upoznati i sa dinamikom realizacije trenutno najvećeg ekološkog projekta u Kantonu Sarajevo, a to je rekonstrukcija prečišćivača otpadnih voda u Butilama, kao i mnogim projektima u oblasti zaštite voda, zaštite zraka, zbrinjavanja komunalnog, industrijskog i opasnog otpada, tretman zaštićenih prodručja i spomenika prirode u Kantonu Sarajevo te dobrom saradnjom sa nevladinim organizacijma koje se bave zaštitiom okoliša. Posebna pažnja je posvećena temi okolinskih dozvola, gdje su takođe podijeljene nadležnosti FBiH i kantona, koje su po zajedničkoj ocjeni jak zakonski instrument u čitavom procesu privrednog razvoja i zaštite okoliša.
U okviru zakonske regulative u ovoj oblasti, kako su prisutne upoznali predstavnici Federalnog ministarstva, aktuelna je izmjena Zakona o Fondu za okoliš, priprema se nacrt Zakona o zaštiti prirode, u izradi su provedbeni akti Zakona o upravljanju otpadom u FBiH. U Kantonu Sarajevo, pred zastupnicima kantonalne Skupštine će se ubrzo naći nacrt novog Zakona o održavanju čistoće i upravljanju otpadima koji donosi nova i savremenija rješenja za mnoga pitanja u ovoj oblasti.