Počinje utopljavanje Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo

U cilju poboljšanja energijske efikasnosti, na objektu Terapijske zajednice Kampus Kantona Sarajevo u Rakovici počinju građevinski, kao i radovi na ugradnji novog sistema zagrijavanja.

Kako je naveo ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović, izvodit će se radovi termoizolacije i zamjene fasadne stolarije te zamjene staklenih  krovova na objektu.

Planirana je i ugradnja novog kotla na pelet sa elementima automatske regulacije i sigurnosnom i radnom armaturom, ugradnja nove cirkulacione pumpe sa frekventnom regulacijom broja obrtaja kao i kalorimetra sa potrebnom armaturom. Vršit će se i intervencije na cijevnoj mreži uključujući ugradnju radijatorskih ventila sa termostatskom glavom, te ugradnja solarnog sistema za pripremu potrošne tople vode.

“Cilj je da doprinesemo manjoj potrošnji energije ali i osiguramo komfornije uslove za rad i boravak u objektima javnih ustanova, te zamjenimo ekološki neprihvatljive energente za zagrijavanje radi smanjenja emisija štetnih materija u zrak”, kazao je ministar Filipović.