Okončana 26. sjednica Skupštine KS: Usvojena Odluka o prihvatanju zaduženja u okviru realizacije projekta „Energetska efikasnost za BiH“

Na nastavku današnjeg skupštinskog zasjedanja zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo usvojili su Odluku o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju projekta “Energetska efikasnost za BiH”. Ovim sporazumom planirana su sredstva u iznosu od 2.158.673 KM za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti na objektima javnih ustanova koje su u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade i Ministarstva zdravstva KS. Riječ je o Osnovnoj školi “Isak Samokovlija” za što su namijenjena finansijska sredstva u iznosu od 630.240 KM i Klinici za neurologiju i psihijatriju za koju su planirana sredstva u iznosu od 1.528.433 KM. Rok otplate ovih sredstava je do 10 godina, uz grace period do tri godine i godišnju kamatnu stopu od 1,25 posto.

Prijedlozi Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ZZOKS su povučeni sa dnevnog reda ove sjednice na zahtjev ministrice zdravstva KS Zilhe Ademaj.

Zastupnici su usvojili Odluku o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2017. godinu.

Također su dali saglasnost za zaključenje ugovora o kupoprodaji poslovnog prostora za potrebe Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo – Biro Vogošća koji se nalazi u ulici 24. juna – Nova Vogošća, u naselju Vogošća.

Inicijativa vijećnika Općinskog vijeća Općine Ilidža Faika Hadrovića za Izmjenu Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom koja se odnosi na izmjenu diskriminirajućeg člana koji definiše pravo djeteta na dječiji doplatak, a koji je uvjetovan posjedovanjem motornog vozila jednog od roditelja je odbijena. Prema riječima ministrice za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Amele Dautbegović, iako ovu inicijativu načelno podržavaju, ona se u ovom trenutku ne može prihvatiti, jer je u slučaju njenog prihvatanja nije moguće primijeniti. U okviru ove tačke usvojen je i poseban zaključak kojim je Skupština obavezala Vladu KS da u roku 90 dana analizira ovaj zakon na tragu ove inicijative i pokrene  izmjene i dopune ovog zakona te sačini neophodne fiskalne procjene njegove buduće primjene.

Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu nije razmatran, jer današnjoj sjednici nije prisustvovala kantonalna tužiteljica Dalida Burzić, zbog ranije preuzetih obaveza. Prema riječima ministra pravde i uprave Marija Nenadića, on će se naći na dnevnom redu sljedeće radne sjednice Skupštine KS.