Održana radionica „Lokalni akcioni plan kroz identifikaciju problema i potencijala ekosistemskih usluga“

U okviru projekta „Eco Karst“ u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama održana je prva od tri radionice pod nazivom „Lokalni akcioni plan kroz identifikaciju problema i potencijala ekosistemskih usluga“. Radionicu je organizirala Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, a prisustvovali su joj predstavnici lokalne zajednice, nevladinih organizacija i udruženja te kantonalnih i općinskih vlasti.

Prisutnima su se obratili pomoćnica ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Zijada Krvavac, te načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić i direktor KJU za zaštićena prirodna područja Osman Delić.

Kako je najavljeno tom prilikom, namjera je stvaranje platforme kao podloge za razvoj ovog područja, te razvijanje malih poslova i poslovnih rješenja koja bi bila u skladu s principima bioodrživosti.

Identifikacijom i mapiranjem ekosistemskih usluga uticajne zone Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ biće prepoznata problematika i mogućnost razvoja ovog područja.

Projekt se provodi u okviru zajedničke politike Europske unije i Međunarodnog programa za Dunavsku regiju (DTP), koja promiče ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u Dunavskoj regiji sa integracijom politika u odabranim područjima.

Započet je 01. januara 2017. i trajat će do 30. juna 2019. godine, a temelji se na mogućnosti korištenja prirodne baštine zaštićenih područja kao faktora održivog ekonomskog razvoja, vodeći računa o ranjivosti kraških ekosistema, važnosti usluga ekosistema i potencijala zelene ekonomije.

U cilju prenosa znanja i iskustava iz drugih zemalja, radionici su prisustvovali i glavni projektni partner iz Slovenije Barbara Polansek, projektni partner iz Njemačke Andrea Peiffer i supervizor projekta Matjaž Hamel.

Projekt adresira sedam pilot zaštićenih područja iz sedam zemalja te znanja i prakse šesnaest partnera Dunavskog regiona. Pilot područje sa kojim Bosna i Hercegovina sudjeluje u ovome projektu je Zaštićeni pejzaž „Bijambare“ sa uticajnom kontakt zonom. Zajedno sa Mađarskom akademijom nauka – odsjek za biološke nauke, koji su partneri na ovome projektu, KJU za zaštićena prirodna područja je identifikovala ekosistemske usluge na širem području zaštićenog pejzaža Bijambara a to su turistička atraktivnost prirode, kvalitet zaštite vode, uklanjanje zagađivača, kvalitet pitke vode, drvo i drvo za ogrev, ljekovito bilje, gljive, šumski plodovi, med, edukacija i podizanje svijesti, sijeno, stočna hrana i ispaša stoke, te poljoprivredni usjevi. Mađarska akademija nauka – odsjek za biologiju je razvila za potrebe projekta posebno kreiranu metodologiju za mapiranje ekosistemskih usluga u Dunavskoj regiji (osjetljivi kraški ekosistemi).

Aktivnim učešćem lokalne zajednice u ovom projektu, te poticanjem ekonomskog razvoja regije nastojat će se ukazati na važnost i ulogu zaštićenih područja, istaknuto je.

Više informacija o projektu je dostupno web stranici http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst