Održan sastanak na temu projekta obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu

Nakon nekoliko sastanaka sa Kantonom Sarajevo i Univerzitetom u Sarajevu (UNSA), početkom decembra 2019. godine uslijedilo je izdavanje zahtjeva za tehničkom pomoći prema Evropskoj investicionoj banci (EIB) od strane Kantona Sarajevo za realizaciju projekta obnove Kampusa u Sarajevu.

Shodno zahtjevima Univerziteta u Sarajevu da se Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS izjasni o pismu namjere za tehničku asistenciju pri realizaciji projekta obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu, a bazirano na pomoći grant sredstava EIB-a, održan je sastanak u prostorijama Zavoda za planiranje prostora KS.

Prisustvovali su mu ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Faruk Kapidžić, rektor Rifat Škrijelj uime Kampusa Univerziteta u Sarajevu te direktor Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo Hamdija Efendić.

Zaključeno je da će u narednom periodu UNSA dostaviti spisak potreba po ovom pitanju. Poslije toga će se krenuti u korekcije regulacionog plana, prema potrebama Kampusa Univerziteta u Sarajevu, kao i građana Kantona Sarajevo.

Dogovoreno je da je jedan od prvih koraka izmjena Regulacionog plana „Kvadrant C1“ čime će se riješiti potrebe UNSA.