Obavještenje Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS samo za neevidentirane etažne vlasnike: Nema vremenskog ograničenja za dostavu dokaza o vlasništvu te nema ni kaznenih mjera

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je dana 25.12.2018. godine putem medija, web stranice Vlade Kantona Sarajevo i web stranice Ministarstva dostavilo obavještenje etažnim vlasnicima u zgradama kolektivnog stanovanja, a vezano za akt ovog Ministarstva od 13.11.2018.godine, u kome se naglašava da su samo etažni vlasnici koji nisu u evidenciji upravnika, dužni na uvid upravniku ili predstavniku etažnih vlasnika dostaviti dokaz o vlasništvu, te da je to obaveza kod promjene vlasništva i ona je kontinuirana aktivnost bez roka, dakle bez obaveze da to učine do 31.12.2018.godine.

Iz navedenog obavještenja je nesporno da ni jedan etažni vlasnik ne može biti kažnjen ukoliko svoju obavezu ne izvrši do 31.12.2018.godine.

Ministarstvo će putem upravnika i predstavnika etažnih vlasnika obavještenje dostaviti etažnim vlasnicima.