Nastavak subvencioniranja gasnih priključaka u KS-u

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona sarajevo Faruk Kapidžić i v.d. direktora KJKP “Sarajevogas” Sarajevo Samir Pajević potpisali su Aneks sporazuma o saradnji na realizaciji projekta subvencioniranja gasnih priključaka na postojeću infrastrukturu Sarajevogasa.

Radi se o projektu čija je realizacija počela 2018. godine, a u okviru kojeg je do sada izdvojeno oko 850.000 KM za priključivanje 811 korisnika na plinsku infrastrukturu.

Projekt obuhvata aktivnosti stimulacije ugradnje priključaka za nove korisnike prirodnog gasa, kao i subvencioniranje rekonstrukcije unutrašnjih gasnih instalacija kod korisnika koji su u međuvremenu zbog različitih kvarova obustavili upotrebu ovog energenta.

Sredstva koja su predviđena Aneksom sporazuma iznose 350.000 KM, a uskoro će biti objavljeni javni pozivi za odabir korisnika subvencije.

Na ovaj način će ukupna izdvojena sredstva iznositi 1.201.000 KM, a treba naglasiti da je krajnji cilj projekta povećanje broja korisnika plina kao ekološki prihvatljivog energenta, čime se doprinosi poboljšanju kvalitete zraka u Kantonu Sarajevo.