Nastavak projekta: Podjela kanti za selektivno odlaganje otpada za još 1500 domaćinstava u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa KJKP "Rad" nastavlja projekt "Uvođenje odvojenog prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima na području KS". Riječ je o projektu započetom prošle godine kojim se uvodi dvolinijski sistem prikupljanja otpada u individualnim stambenim objektima, a podrazumijeva da  građani odvajaju otpad u obliku suhe i mokre frakcije.

Suha frakcija sadrži reciklažni ambalažni otpad u koji spada papir, karton, plastična i metalna ambalaža i on se odlaže u žutu kantu, dok se u mokroj frakciji nalazi sav ostali otpad tj. miješani komunalni otpad koji će se odlagati u crnu kantu.

Prošle godine je podijeljeno ukupno 3000 posuda za selektivno odlaganje otpada u 1500 domaćinstava na području općina Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Ilijaš.

Druga faza podjele ovih kanti domaćinstvima počela je jutros u ulici Ramiza Alića u vogošćanskom naselju Rosulje. Po dvije kante od 240 litara bit će dodijeljene za još 1500 domaćinstava u  mjesnim zajednicama Hrid-Jarčedoli, Betanija-Šip, Kobilja Glava, Hrasno brdo, Saraj polje, Sokolović kolonija, Hadžići-Centar i Pazarić u općinama Stari Grad, Centar, Vogošća, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Hadžići.

Projekt finansira resorno kantonalno ministarstvo koje je za ove svrhe dosada izdvojilo oko 550.000 KM.

"Dio sredstava utrošen je i za nabavku vozila za prikupljanje otpada iz kanti te 60 reciklažnih kontejnera koji će biti postavljeni na mjestima 'zelenih otoka' u Kantonu Sarajevo. Namjera nam je, prije svega, da na ovaj način uspostavimo sistem selektivnog prikupljanja otpada na mjestu njegovog generisanja, ali i da obezbijedimo da se što veći dio otpada može koristiti kao sirovina a ne da se, kao dosada, zatrpava na deponiji Smiljevići", istakao je ovom prilikom ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Čedomir Lukić.

Dodao je da će uposlenici "Rada" uz svaku kantu mještanima dijeliti i brošure sa uputama o pravilnom načinu odlaganja otpada kao i terminima njegovog odvoza.

Kako su naveli iz ovog preduzeća, ispred stambenih objekata gdje su kante uručene narednih dana bit će uklonjeni stari kontejneri.

Podjela kanti domaćinstvima upriličena je u koordinaciji sa mjesnim zajednicama i nadležnim službama pomenutih općina.