Načelnik Štaba Civilne zaštite Kantona Sarajevo uručio donaciju u zaštitnim sredstvima i opremi za KJKP Rad i Pokop

Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo kroz aktivnosti na provođenju preventivnih mjera na smanjenju opasnosti od širenja zaraznih bolesti uzrokovane koronavirusom donio je odluku o raspodjeli zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava (zaštitne maske, rukavice, viziri, antibakterijski sapuni, sredstva za dezinfekciju ruku...) javnim komunalnim preduzećima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, MUP-u, JU Djeca Sarajeva i drugim ustanovama koje obavljaju poslove od javnog značaja u Kantonu Sarajevo.

U skladu sa tom odlukom načelnik Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo Jasmin Terović danas je posjetio KJKP „Pokop“ Sarajevo i KJKP „Rad“ Sarajevo i njihovim predstavnicima i radnicima uručio odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu. KJKP Rad-u donirano je 5.000 litara dezinfekcionih sredstava i tekućine neophodne za sistemsko pranje i dezinfekciju javnih prometnih površina.

KJKP Rad će u skladu sa dinamičkim planom usaglašenim sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture u narednim danima obaviti pranje i čišćenje najfrekventnijih ulica na području Kantona Sarajevo u svih devet Općina.

Takođe, zaposlenicima KJKP „RAD“-a donirana je i druga zastitna oprema.

Načelnik Terović je predstavnicima i zaposlenim u KJKP Pokop danas uručio zaštitna izolacijska odijela, jednokratnu zaštitnu opremu, navlake za obuću kao i vreće za ukop kao i dezinfikaciona sredstva.Sve navedeno je neophodno kako bi KJKP Pokop mogao obavljati svoje poslove u skladu sa propisima.

Kantonalna uprava civilne zaštite i u narednom periodu ce nastaviti sa podjelom navedenih sredstava, sve u cilju da se javne ustanove i preduzeća Kantona Sarajevo opskrbe neophodnom sredstvima i opremom za zaštitu radnika i stanovništva.