Ministar Filipović i direktor Efendić: Predstavljenji planovi prostornog razvoja KS

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović sa svojim saradnicima posjetio je danas Zavod za planiranje razvoja KS gdje razgovarao sa direktorom Hamdijom Efendićem, koji ga je upoznao sa aktivnostima koje realizuju vezano za prostorni plan.

Ovom prilikom, ministru su prezentirani planovi razvoja KS, ali ukazano i na nedostatak kadrova koji su s obzirom na obim poslova koji rade neophodni, ukoliko se žele svi zacrtani planovi realizirati na vrijeme.

Poseban akcent stavljen je na plansku dokumentaciju, koja je posebno značajna za prostorno uređenje i građenje na području Kantona Sarajevo.