Ministar Damir Filipović obišao objekte za utopljavanje u Vogošći

Nakon obilaska objekata na kojima su započeti radovi energetske sanacije u Općini Ilijaš, na red su došli i objekti na kojima se vrše radovi utopljavanja u Općini Vogošća.

Tom prilikom, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Damir Filipović istakao je kako mu je posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da su ovim projektom najvećim dijelom obuhvaćene škole i vrtići i time će uslovi za boravak djece biti mnogo bolji. 

Objekti na kojima se vrše radovi na području Općine Vogošća: Policijska stanica Vogošća, gdje će se ugraditi novi toplovodni grijač sa pripadajućom armaturom, JU “Djeca Sarajevo”- Vrtić “Trešnjica” u Vogošća na kojem će se izvoditi radovi na termoizolaciji vanjskih zidova i krova te Osnovna škola „ Porodice ef. Ramić“, čiji objekt će dobiti termoizolaciju vanjskih zidova i saniran ravnog krova sa tavanskim dijelom.

“Obzirom da imam namjeru da obiđem sve objekte koji su predviđeni za energetsku sanaciju u ovoj godini, moram da istaknem da su angažovane domaće firme. Također želi naglasiti da ovakvi projekti donose višestruku korist po korisnike, izvođače, životnu sredinu i mnoge druge”, poručio je ministar Filipović, ovom prilikom.