Koncentracije čestica PM10 u zraku još uvijek visoke, stanovnicima se preporučuje smanjenje kretanja na otvorenom

Iz Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka Kantona Sarajevo saopštavaju da se bilježe prekoračenja tolerantnih vrijednosti koncentracije čestica u zraku PM10 na svim automatskim stanicama za mjerenja zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo.

Prosječne vrijednosti ovih polutanata u zraku zabilježene jutros na automatskoj stanici–Vijećnica iznosile su 38 µg/m3, na stanici –Otoka 194 µg/m3 i na stanici – Ilijaš 202 µg/m3. U toku je popravka kvara na automatskoj mobilnoj stanici – Ilidža zbog čega trenutno nisu dostupne informacije na ovoj mjernoj stanici.

Tokom jučerašnjeg dana prekoračene prosječne dnevne vrijednosti PM10 zabilježene na automatskoj stanici –Vijećnica bile su mnogo veće i iznosile su 269 µg/m3, na stanici –Otoka su iznosile 242 µg/m3 te 264 µg/m3 na stanici – Ilijaš.

Prema ovome, bilježi se smanjenje koncentracija čestica PM10 na svim mjernim stanicama, ali su te vrijednosti još uvijek visoke.

Za ostale praćene polutante nije zabilježeno prekoračenje tolerantnih vrijednosti.

Kako navode iz Stručnog tijela, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti u Kantonu Sarajevo, trenutno ne postoje uslovi predviđeni za proglašenje jedne od epizoda iz pomenutog plana.

“S obzirom da vremenska prognoza za naredna tri dana predviđa značajniji porast temperature i slabe padavine, predviđanja su da će se smanjiti i emisije iz kućnih ložišta kao i pad koncentracija PM10. Potrebno je intenzivirati aktivnosti na čišćenju glavnih gradskih saobraćajnica i ostalih prometnih cesta u Sarajevskoj kotlini od strane KJKP 'Rad' kao i da sve općine iz svoje nadležnosti doprinesu uklanjanju prašine sa cesta, kako bi se spriječilo njeno ponovno vraćanje u atmosferu. Preporuke za stanovništvo su ograničenje kretanja na otvorenom u ovom periodu povišenih koncentracija PM10 a to se posebno odnosi na trudnice, starije osobe, djecu predškolskog uzrasta i hronične bolesnike na koje ovako zagađen zrak ima najviše negativnog uticaja. Na građane i pravna lica apeluje se da smanje korištenje čvrstih goriva kao i upotrebu automobila koliko je to moguće”, navode iz Stručnog tijela.

Izmjerene vrijednosti praćenih polutanata kao i najnovija obavještenja vezana za kvalitet zraka mogu se pratiti na stranici http://kvalitetzraka.ba/.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa JU Zavod za javno zdravstvo KS će nastaviti kontinuirano vršiti mjerenja i obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.