Kolegij Skupštine Kantona Sarajevo: Hitna sjednica Skupštine o problemu zagađenog zraka u KS

Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na temu zagađenosti zraka na području Kantona Sarajevo biće održana 5. decembra 2018. godine.

Zaključak je ovo danas održanog Kolegija Skupštine KS, a koji je sazvan upravo radi dobivanja više informacija o stanju zraka, mjerama i aktivnostima koje se poduzimaju u okolnostima njegove prekomjerne zagađenost te dogovoru za održavanje sjednice Skupštine po ovoj temi.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša u saradnji sa Stručnim tijelom za koordinaciju i nadzor Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka Kantona Sarajevo će zastupnicima dostaviti sveobuhvatnu informaciju o zagađenosti zraka, uzrocima, postojećim interventnim mjerama kao i prijedlozima mjera koji kratkoročno i dugoročno mogu doprinijeti smanjenu zagađenosti zraka.

“Kanton Sarajevo ima Interventni plan u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka gdje je jasno precizirano kada se, zbog prekoračenja dozvoljenih vrijednosti polutanata, proglašavaju pojedine epizode zagađenosti i poduzimaju mjere u skladu sa Planom. Apelujemo na sve institucije i preduzeća koje su uključene u provođenje predviđenih mjera da svoje zadatke obavljaju odgovorno”, istakao je nakon ovog sastanaka predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković.

On se osvrnuo i na nova mjerenja uzroka zagađenja, koji govore da oko 50 posto u zagađenju zraka učestvuje saobraćaj, a ne 15 posto kako se to do sada tretiralo. To može uticati, kako je naglašeno, na donošenje drugačijih odluka kada je u pitanju uređenje saobraćaja u gradskom jezgru kao i tretiranje problematičnih, starih motora koji u zagađenju učestvuju sa visokim procentom.

Govorilo se danas i o mogućnosti nabavke novih mjernih stanica radi kvalitetnijeg mjerenja, a prema riječima predsjedavajućeg Konakovića, posebno će važno biti donošenje studije koja će precizno odgovoriti na sva pitanja oko zagađenja zraka.

Zastupnik Edin Forto naglasio je ovom prilikom da je aktuelna situacija oko zagađenja zraka pokazala naše dvije osnovne slabosti i izgubljenje bitke. Prva je naš ozbiljan zaostatak u nauci, jer nemamo dovoljno stručnih podataka kako bi donosili ciljane i sprovodive mjere što mora biti jedan od najvažnijih dugoročnih ciljeva. Druga izgubljena bitka je, kako je rečeno, nedostak je redovnog i stalnog informisanja javnosti o parametrima zagađenja, o stanju na terenu, o najavama bolje ili lošije situacije. Kako se ta bitka dobiva pokazala nam je Američka ambasada, odnosno podaci njene mjerene stanice koje su odmah otišli u eter i kreirali sliku o jučerašnjoj zagađenosti zraka u Sarajevu.

“Naše relevantne insitucije Zavod za javno zdravstvo, Hidrometeorološki zavod, operativni štabovi moraju se u takvim prilikama odmah oglašavati i o svemu tome blagovremeno informisati građane” istakao je Forto.