Kanton Sarajevo bogatiji za još jednu novu modernu automatsku stanicu za monitoring kvaliteta zraka

Kantonalna mreža stanica za monitoring kvaliteta zraka bogatija je za novu modernu automatsku stanicu što predstavlja u Bosni i Hercegovini najveću lokalnu mrežu - pet automatskih stanica. Stanica je postavljena na krov Doma zdravlja Ilidža i namjena joj je da nastavi kontinuirani monitoring, za početak, koncentracije sumpordioksida i PM10 čestica koji su u sastavu obaveznog zakonskog monitoringa kvaliteta zraka, meteoroloških parametara (smjera i brzine vjetra, vlažnosti, temperature, pritiska, sunčevog zračenja).

Analizator koji prati koncentraciju PM10 čestica istovremeno prati i frakcije PM4; PM2,5; PM1 kao i totalne suspendovane čestice što predstavlja značajno unapređenje ne samo monitoringa već i procjene uticaja zagađenja zraka na ljudsko zdravlje.

Prema početnim podacima udio PM1 u PM10 je veći od 90 posto u zimskom periodu, što je vrlo značajna informacija kada je u pitanju zaštita zdravlja građana Kantona Sarajevo.

Stanica je također opremljena kalibracionom jedinicom s kalibracionim gasom za redovnu provjeru rada analizatora što je zajedničko za sve stanice u Kantonu Sarajevo.

U cilju osiguranja kvaliteta rezultata mjerenja analizatori se podvrgavaju i redovnim godišnjim eksternim kalibracijama u akreditiranoj laboratoriji za kalibracije.

Najavljeno je kako će se u narednim danima izvršiti povezivanje u bazu podataka i omogućiti prikaz na web stranici kvalitetzraka.ba.

Ova će stanica biti opremana i sa svim potrebnim analizatorima, što će omogućiti slobodu kretanja mobilne stanice za indikatorska mjerenja, u dijelovima koji nisu pokriveni monitoringom kvaliteta zraka, a tu se, prije svega misli na općine Vogošća, Hadžići, Trnovo, gradsku Deponiju Smiljevići, prečistač otpadnih voda Butila.

Potrebna sredstva za nabavku ove stanice u vrijednosti od 181.000 KM kao i svih ostalih stanica u lokalnoj mreži osiguralo je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS.