Iako je došlo do pada koncentracije zagađujućih materija u zraku, u KS na snazi ostaje „Upozorenje“

Danas je od ranih jutarnjih sati došlo do značajnijeg pada koncentracije zagađujućih materija u zraku u svim zonama Kantona Sarajevo u kojima se primjenjuje Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka.

Tako su jutros do 06:00 sati izmjerene slijedeće prosječne dnevne vrijednosti: Vijećnica 78,5, Otoka 45,5, Ilidža 34,1 te Ilijaš 208,2 µg/m3.

Međutim, prema vremenskoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednim danima se očekuje ponovna stabilizacija vremena, sa slabim vjetrom i bez padavina, sa mogućnošću temperaturne inverzije.

Od jučer su počele padati izmjerene vrijednosti, a od jutros je u značajnijoj mjeri nastavljen trend smanjenja koncentracija zagađujućih materija u zraku. Usljed ovakvih vremenskih prilika izvjesno je da će ponovno doći do akumulacije polutanata u zraku, zbog čega je odlučeno da na snazi ostane epizoda „Upozorenje“.

Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor provedbe Plana interventnih mjera će nastaviti kontinuirano pratiti vrijednosti zagađujućih materija u zraku, te zajedno sa Vladom Kantona Sarajevo obavještavati građane o svim eventualnim promjenama.