Do kraja godine završetak radova na rekonstrukciji fekalnog kolektora od Radave vode do Kabalova

Ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Abid Jusić sa saradnicima, direktor KJU za zaštićena prirodna područja Osman Delić i izvršni direktor pogona "Kanalizacija" u KJKP "VIK" Nermin Drnda obišli su danas radove na rekosntrukciji fekalnog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići. U toku je rekonstrukcija dijela kolektora dužine 1850 metara na potezu od Radave vode do skakaonica na Kabalovu. Radovi teku predviđenim tempom i do sada je zamijenjeno oko 1400 metara dotrajale kanalizacione mreže do Planinarskog doma "Bosanski zambak". Ukoliko to vremenske prilike budu dozvolile, radovi bi trebali biti završeni do kraja godine.
Kako je naglasio direktor Drnda cilj ovog projekta je sprječavanje isticanja fekalnih otpadnih voda u podzemlje slivnog područja, odnosno izvorište rijeke Bosne. "Na taj način štitimo kvalitet vode Vrela Bosne, ali i kvalitet podzemnih voda u Sarajevskom polju odakle se crpi voda za piće", istakao je Drnda.
Ukupna vrijednost radova na rekonstrukciji ovog dijela kolektora je 460.000,00 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz kredita Svjetske banke iz tzv. komponente "A" za rekonstrukciju kanalizacione mreže. Završetkom ovih radova biće rekonstruisano pet od ukupno 18 kilometara dugog kolektora. Ministar Jusić izrazio je očekivanja da će se realizacija ovog važnog projekta nastaviti i to na dionici Mrazište-Kabalovo u dužini od tri kilometra.
"Riječ je o prioritetnoj dionici sa stanovišta neutralisanja negativnih uticaja otpadnih voda na podzemlje. Za ovu namjenu potrebno je izdvojiti oko 1.500.000,00 KM", istakao je ministar Jusić. Prema njegovim riječima Kanton Sarajevo i KJKP "Vodovod i kanalizacija" na ova sredstava konkurisali su kod Fonda za zaštitu okoliša FBiH, te se očekuje da bi uskoro mogla biti i odobrena.
Radove na rekonstrukciji kolektora izvodi firma "Mibral".