Bolji uvjeti za učenike i uposlenike Elektrotehničke škole za energetiku

Radovi na energijskoj sanaciji objekata u Kantonu Sarajevo su u punom jeku. Elektrotehnička škola za energetiku je jedan od objekata na kojem se vrši sanacija u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj”.

Ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Damir Filipović, u društvu direktora škole Fikreta Radončića, imao je priliku obići i uvjeriti se u intenzitet radova koji se izvode na objektu ove škole.

Riječ je o građevinskim radovima koji podrazumijevaju termoizolaciju vanjskih zidova, krova, stropa i zamjena fasadne stolarije kojima će se pružiti bolji uslovi za rad kako uposlenika, tako i učenika.

Od mašinskih radova predviđena je ugradnja kalorimetra sa potrebnom armaturom te intervencije na cijevnoj mreži, uključujući ugradnju radijatorskih ventila sa termostatskom glavom.

Vrijednost projekta je 692.885 KM, a finansiraju ga Vlada Švedske, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Elektrotehnička škola za energetiku i Općina Novo Sarajevo. Implementator je UNDP.